Aanmelden en reglement

GOUDS FILM FESTIVAL

AANMELDEN EN REGLEMENT


AANMELDING


Aanmelden tot 1 september 2019


Inleveren Film


De films kunnen via de website van het Gouds Filmfestival ingeleverd worden


REGLEMENT


 1. Filmclub Toverlint organiseert het open “Gouds Film Festival” op zaterdag 19 oktober 2019 in Gouda, aanvang 19:00 uur.
 2. Het festival is bedoeld voor enthousiaste filmers en ook scholen worden uitgenodigd.  Commerciële filmers zijn uitgesloten.
 3. De inzenders moeten wonen in Gouda en omgeving.
 4. De films worden beoordeeld door een jury met ervaren leden.
 5. Het aantal inschrijvingen per deelnemer is onbeperkt. Wel graag z.s.m. aanmelden.
 6. Bij inzendingen, van kinderen in de basisschool leeftijd, graag aangeven wat het aandeel van de kinderen zelf is. Dit om een goede beoordeling mogelijk te maken.
 7. Vier à vijf minuten is een mooie lengte voor de film. De maximale lengte is 10 minuten, inclusief de titel en de aftiteling. Bij overschrijding wordt de betreffende film gediskwalificeerd.
 8. De film moet vooraf gegaan worden door 10 seconden zwart en eindigen met minimaal 10 seconden zwart. Dus geen sterretjes, logo’s of aftellen e.d.
 9. De film moet worden verzonden via internet WeTransfer onder vermelding van deelnemer en titel film. Het formaat van de film mag zijn: mp2 of mp4
 10. Er mag slechts één film (tegelijkertijd) via WeTransfer worden verzonden.
 11. De film dient uiterlijk op 1 september 2019 in het bezit zijn van goudsfilmfestival@gmail.com.
 12. De inzender krijgt een ontvangstbevestiging per mail.
 13. Bij veel inzendingen wordt een selectie gemaakt, welke films vertoond worden.
 14. De organisatie zal de inzendingen met zorg behandelen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, diefstal of kopie van de films, voor, tijdens of na de wedstrijd.
 15. De inzender geeft toestemming om de film(s) te vertonen op de website en het youtube kanaal van het GOUDSFILMFESTIVAL en van Toverlint en mogelijke uitzending via Gouwestad TV.
 16. De films mogen geen schokkende beelden, dan wel aanstootgevend taalgebruik bevatten. Dit ter beoordeling door de jury. De organisatie behoudt zich het recht voor films te weigeren die niet aan bovenstaande criteria voldoen.
 17. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, kun je contact opnemen met goudsfilmfestival@gmail.com Wij zullen dan ons best doen om te helpen.
 18. De organisatie behoudt zich het recht voor om het Festival aan te passen afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de inzendingen.
 19. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.